فاصله مناسب چشم با تلویزیون

فاصله مناسب چشم با تلویزیون   بهترین فاصله برای تماشای تلویزیون؟ کودکان از چه سنی می توانند تلویزیون تماشا کنند؟در این گزارش سن مناسب…
فاصله مناسب چشم با تلویزیون باید چقدر باشد؟
تماس مستقیم با تعمیرکار تبریز